👀 Status på arbeidet med innrapportering til Gastronet og Tarmkreftscreening

Linn Brandt fra Direktoratet for e-helse gir en status på arbeidet.LLinn Brandt, senior rådgiver, Direktoratet for e- Tittel Start Slutt Sted Tittel 👀 Status på arbeidet med innrapportering til Gastronet og Tarmkreftscreening Start mandag 7. juni 2021 14:35 Slutt 7. juni 2021 14:40 Sted Arena i klinikken Les mer

mandag 7. juni 2021 14:35 Arena i klinikken
07.06.202114:35 Benedicte

Fakta

Dag 1 7. juni 2021 14:35:00 - 14:40:00RSted Arena i klinikken