👩🏼‍🎨 Design og brukerfokus i utviklingen av ny EPJ til kommunehelsetjenesten

Når Nucleus skal lage neste generasjon helseløsninger for kommunene er design og brukerfokus en sentral del av utviklingen. Nucleus skal støtte kliniske prosesser og samhandling, og fungere i en travel hverdag. Vi vil fortelle om hvordan designere og klinikere samarbeider i Nucleus, og hvordan vi går fram for å lage et innovativt EPJ for klinikere i kommunene.LRagnhild Torvik, Tjenestedesigner, DIPS / Nucleus Tittel Start Slutt Sted Tittel 👩🏼‍🎨 Design og brukerfokus i utviklingen av ny EPJ til kommunehelsetjenesten Start mandag 7. juni 2021 14:45 Slutt 7. juni 2021 15:00 Sted E-helse i kommunene Les mer

mandag 7. juni 2021 14:45 E-helse i kommunene
07.06.202114:45 Marthina

Fakta

Dag 1 7. juni 2021 14:45:00 - 15:00:00RSted E-helse i kommunene