🪧 Tavlemøte i akuttmottaket ved Helgelandssykehuset

Akuttmottakene ved Helgelandssykehuset innførte tavlemøter i DIPS Arena ved oppstarten 14.mars 2021. Akuttfunksjonaliteten i Arena støtter arbeidsprosessene i mottaket. Det er triage og tilsyn lege. Tavlene gir god oversikt over status på pasientene. Allerede før full innføring av Arena tok Helgelandsykehuset i bruk «COVID-19 applikasjonen» som ble utviklet i mars 2020. Denne har de innlemma i en samlet arbeidsflyt i mottaket. I dette foredraget får vi: • Praktiske erfaringer med bruk av Arena i akuttmottaket • Gevinster og muligheter med tavlemøter i EPJ L Unni Johanne Andersen, Avdelingsleder, Helgelands Tittel Start Slutt Sted Tittel 🪧 Tavlemøte i akuttmottaket ved Helgelandssykehuset Start mandag 7. juni 2021 14:40 Slutt 7. juni 2021 14:55 Sted Arena i klinikken Les mer

mandag 7. juni 2021 14:40 Arena i klinikken
07.06.202114:40 Marthina

Fakta

Dag 1 7. juni 2021 14:40:00 - 14:55:00RSted Arena i klinikken