🤓 Protehct-studien

PROTEHCT er en klinisk prospektiv studie for undersøkelse av hematuri ved bruk av CT. Primærmålet med studien er å vurdere om en-faset nefrografisk CT er tilstrekkelig for å detektere kreft i urinveien for pasienter med hematuri sammenlignet med tradisjonell fire-faset CT. Studien samler data direkte i DIPS Arena fra en pasientliste som er knyttet til pakkeforløp kreft. I foredraget får vi høre om: Viktigheten av strukturerte data i prospektiv forskning og kvalitetssikring av pågående virksomhet Om PROTEHCT studien Erfaringer med bruk av EPJ som grunnlag for datainnsamling LKristina Flor Galtung, Overlege/spesialist i radioLErik Rud, Spesialist i radiologi, Oslo universite Tittel Start Slutt Sted Tittel 🤓 Protehct-studien Start mandag 7. juni 2021 15:20 Slutt 7. juni 2021 15:40 Sted Arena i klinikken Les mer

mandag 7. juni 2021 15:20 Arena i klinikken
07.06.202115:20 Marthina

Fakta

Dag 1 7. juni 2021 15:20:00 - 15:40:00RSted Arena i klinikken