🏥 Mottaksmodulen - funksjonalitet og erfaringer fra LDS

Mottaksmodulen i DIPS Arena er en komplett løsning for fangst av data om pasienten med tilhørende evaluering av varslinger og en anbefaling for oppfølging av pasienten. Løsningen ivaretar arbeidsflyten i mottaket i overgangene mellom sykepleier og lege. Mottaksmodulen er integrert med pasientlister for å gi god oversikt over alle pasienter i mottaket. For oppfølging av den enkelte pasient brukes en tilpasset side som samler de viktigste data om pasienten. I dette foredraget får vi: • En kort gjennomgang av Mottaksmodulen • Ferske erfaringer fra bruk ved Lovisenberg Sykehus som tok den i bruk 9.mai 2021 LMorten Hørthe, Produktutvikler, DIPS Tittel Start Slutt Sted Tittel 🏥 Mottaksmodulen - funksjonalitet og erfaringer fra LDS Start mandag 7. juni 2021 15:00 Slutt 7. juni 2021 15:10 Sted Arena i klinikken Les mer

mandag 7. juni 2021 15:00 Arena i klinikken
07.06.202115:00 Marthina

Fakta

Dag 1 7. juni 2021 15:00:00 - 15:10:00RSted Arena i klinikken