📜 Koloskopijournal

Koloskopi benyttes til å undersøke endetarm, tykktarm og nederste del av tynntarm. Koloskopi gjøres blant annet ved mistanke om kreft i tykktarm og nedre del av tynntarm. Undersøkelsen foretas med en bøyelig fiberoptisk slange som føres inn i tarmen. Man kan da inspisere tarmens innside og overføre bilder fra kroppens indre til en TV-skjerm. Diakonhjemmet v/Ørjan Næss har sammen med DIPS utviklet strukturert skjema for registrering av en slik undersøkelse. Fra strukturerte variabler genereres en fritekst som leses i journal og sendes som epikrise. I tillegg til koloskopien er det også utviklet skjema for gastro- og sigmoskopi. I dette innlegget inviteres vi til Diakonhjemmet for å få en beskrivelse av løsningen og hvordan den brukes. LØrjan Næss, Konst. Overlege, Diakonhjemmet Sykeh Tittel Start Slutt Sted Tittel 📜 Koloskopijournal Start mandag 7. juni 2021 14:25 Slutt 7. juni 2021 14:35 Sted Arena i klinikken Les mer

mandag 7. juni 2021 14:25 Arena i klinikken
07.06.202114:25 Marthina

Fakta

Dag 1 7. juni 2021 14:25:00 - 14:35:00RSted Arena i klinikken