💎 Kommer ikke gevinstene av seg selv?

I Helse Vest har de fleste foretakene tatt i bruk Arena innen psykisk helsevern og rus. Om ikke så lenge skal de somatiske avdelingene gjøre det samme, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sykehus blir først ut. Hva skal til for at vi skal få ut potensiale som ligger i overgangen til Arena. Har vi gjort de rette tingene så langt, og hva må vi gjøre videre?LGunn Synnøve Dahl, Regional prosjektleder, Helse Tittel Start Slutt Sted Tittel 💎 Kommer ikke gevinstene av seg selv? Start tirsdag 8. juni 2021 12:30 Slutt 8. juni 2021 13:00 Sted Nasjonale samhandlingsprosjekter Les mer

tirsdag 8. juni 2021 12:30 Nasjonale samhandlingsprosjekter
08.06.202112:30 Marthina

Fakta

Dag 1 8. juni 2021 12:30:00 - 13:00:00RSted Nasjonale samhandlingsprosjekter