🤷🏼‍♀️ Hvem har ansvar for overlevering av informasjon mellom spesialisthelsetjenesten og

Er det spesialisthelsetjenesten, kommunen eller pasienten sitt ansvar å sørge for overlevering av informasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen? Vi ser på utfordringer knyttet til overføring av pasient fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, og videre samhandling sett fra en kommunes side. Videre ser vi på hvordan samhandlingsverktøyet DIPS Samspill fra DIPS Front fungerer i dag og hvordan det er tenkt utviklet for å møte behov hos ulike brukergrupper.LJorun Elin Dahl, Leiar Koordinerande eining (KE), LJon Ole Hedne, Seniorkonsulent, DIPS Front Tittel Start Slutt Sted Tittel 🤷🏼‍♀️ Hvem har ansvar for overlevering av informasjon mellom spesialisthelsetjenesten og Start tirsdag 8. juni 2021 09:40 Slutt 8. juni 2021 10:00 Sted Samhandling i praksis Les mer

tirsdag 8. juni 2021 09:40 Samhandling i praksis
08.06.202109:40 Marthina

Fakta

Dag 1 8. juni 2021 09:40:00 - 10:00:00RSted Samhandling i praksis