📃 Norsk helsearkiv - et nytt, evig liv for pasientjournalen

Helsearkivregisteret, som Norsk helsearkiv utvikler og forvalter, er et nytt, nasjonalt helseregister for ny kunnskap og bedre folkehelse. DIPS utvikler nå i samarbeid med Helse Nord, Norsk helsearkiv og Dir. for e-helse, funksjonalitet for elektronisk arkivuttrekk til Norsk helsearkiv. Sammen med digitaliseringen av de fysiske pasientarkivene fra spesialisthelsetjenesten, vil dette bli et unikt nasjonalt helseregister for historisk journalinformasjon. Helsearkivregisteret vil også kunne supplere og berike andre helsedata på Helseanalyseplattformen, og bli en helt unik datakilde for forskning.LBjørn Børresen, Direktør, Norsk helsearkiv Tittel Start Slutt Sted Tittel 📃 Norsk helsearkiv - et nytt, evig liv for pasientjournalen Start tirsdag 8. juni 2021 11:30 Slutt 8. juni 2021 11:55 Sted Nasjonale samhandlingsprosjekter Les mer

tirsdag 8. juni 2021 11:30 Nasjonale samhandlingsprosjekter
08.06.202111:30 Marthina

Fakta

Dag 1 8. juni 2021 11:30:00 - 11:55:00RSted Nasjonale samhandlingsprosjekter