🧑🏽Modernisering av folkeregisteret i helse og omsorgssektoren (MF Helse)

MF Helse utvikler og innfører ny Persontjeneste og elektronisk melding om død og dødsårsak. Persontjenesten skal være helsetjenestens sannhetskilde for folkeregisterinformasjon, hvor hovedinformasjonskilden vil være det moderniserte Folkeregisteret fra Skatteetaten. Som et ledd i moderniseringen av Folkeregisteret innfører MF Helse også elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak. Her presenteres status for innføringsløpene.LMartin Røre Steffensen, Innføringsleder, Norsk HLJørgen Worum, Interessentansvarlig, Direktoratet Tittel Start Slutt Sted Tittel 🧑🏽Modernisering av folkeregisteret i helse og omsorgssektoren (MF Helse) Start tirsdag 8. juni 2021 12:00 Slutt 8. juni 2021 12:25 Sted Nasjonale samhandlingsprosjekter Les mer

tirsdag 8. juni 2021 12:00 Nasjonale samhandlingsprosjekter
08.06.202112:00 Marthina

Fakta

Dag 1 8. juni 2021 12:00:00 - 12:25:00RSted Nasjonale samhandlingsprosjekter