w

Temaløp 2: Journalinnsyn for helsepersonell - informasjonsdeling mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst etablerer en digital løsning der helsepersonell med tjenstlig behov kan få innsyn i journaldokumenter fra andre helseforetak. Informasjon om tilgjengelige dokumenter fra alle regionens helseforetak hentes til samlet listevisning - som en funksjonell regional journal. Relevant informasjon kan lokaliseres ved søk i fritekst i dokumentene, og utvalgte dokumenter kan hentes for lesevisning.LJacob Holter Grundt - Lege og prosjektleder Regional EPJ, Helse Sør-Øst Tittel Start Slutt Sted Tittel Temaløp 2: Journalinnsyn for helsepersonell - informasjonsdeling mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst Start torsdag 6. juni 2019 09:45 Slutt 6. juni 2019 10:15 Sted Nina Les mer

torsdag 6. juni 2019 09:45 Nina
06.06.201909:45 Siv Marie Lien

Fakta

Dag 1 6. juni 2019 09:45 - 10:15RSted Nina Kontaktperson Tore Dundas