L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Del 2: Felles journal

Trond Elde, Sindre Fiskaa og Stine Andreassen Nyheim, DIPS

09:40-10:10
19.03.201809:32 Marthina

Et aspekt ved én innbygger én journal er klinikers mulighet til innsyn i pasientens journal uavhengig av virksomhet. I Helse Nord og Helse Vest er dette løst ved å konsolidere databasene til én felles regional database med «read only»-brukerroller for innsyn på tvers. HSØ og DIPS jobber med en alternativ distribuert modell uten teknisk sammenslåing av databasene, men basert på sanntids regionale søk og oppslag på tvers av virksomhetsgrensene. Sentralt i denne modellen er SOLr, Zookeeper og føderert sikkerhetsarkitektur.

Marthe Mølstre