L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Hvorfor kunstig intelligens med språkforståelse er nøkkelen til bedre pasientbehandling, presisjonsmedisin og ny medisinsk kunnskap

Ole-Christoffer Granmo, CTO Anzyz Technologies AS

15:30-16:00
15.05.201800:06 Marthina

Fagfeltet kunstig intelligens er i rask utvikling. I løpet av kort tid har vi sett flere oppsiktsvekkende gjennombrudd innen bildeforståelse, språkforståelse, resonnering og planlegging. Disse gjennombruddene tegner opp ett nytt fremtidig landskap hvor kunstig intelligens får en sentral rolle i samfunnet. Allerede nå viser det seg at kunstig intelligens kan utføre enkelte oppgaver bedre enn mennesker, og det er mye som tyder på at denne utviklingen vil fortsette. I dette foredraget vil jeg fortelle om hvordan kunstig intelligens kan revolusjonere helsevesenet i fremtiden, men at dette ikke vil kunne skje fullt ut uten kunstig intelligens med språkforståelse. Språket vårt ligger til grunn for all samhandling og formidling innen helse, i kommunikasjonen mellom leger og sykepleiere, mellom helsepersonell og pasient, og i utviklingen av ny medisinsk kunnskap, mellom medisinske forskere. Jeg vil vise eksempler på hvordan språket gjennomsyrer hele helsevesenet og den medisinske forskningen, og hvorfor kunstig intelligens uten språkforståelse kun vil bli et avgrenset verktøy. Til slutt vil jeg fortelle om hvordan nylige gjennombrudd innenfor kunstig intelligens med språkforståelse kan bidra til å realisere denne fremtidsvisjonen.