L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Foredrag om bruk av SolR for EiEJ

Mikkel Frostad og Jacob Holter Grundt, HSØ

14:30-1500
15.05.201800:03 Marthina

Helse Sør-Øst har planlagt en løsning for innsyn i journaldokumenter fra andre foretak basert på SolR og XDS. Foredraget tar for seg hvilke behov løsningen er tenkt å dekke for en kliniker i forhold til søk, navigasjon og innsyn, samt hvordan en idé er blitt et gjennomførbart design.