L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Pasienttjenester i Helse Nord

Tove Sørensen, Helse Nord

16:50-17:20
13.03.201813:15 Marthina

Det er mange meninger om verdien av pasienters digitale tilgang til sin journal. Innlegget vil presentere erfaringene i Helse Nord fra tjenesten ble lansert på den nasjonale helseplattformen, helsenorge.no, i desember 2015, og innsyn i logg over helsepersonells oppslag i journalen året etter. Hva må til for at tjenesten (fortsatt) oppleves som meningsfull for pasienter og pårørende?