L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Én vei inn til sikre digitale helsetjenester

Inger Anette Finrud, Direktoratet for E-helse

14:30-15:00
13.03.201813:11 Marthina

Helsenorge.no er inngangen til pasientens netthelsetjeneste. Her finner pasienter kvalitetssikret informasjon og selvbetjening som gjør helsehverdagen enklere og mer oversiktlig. Pasientrollen styrkes ved at pasienter får økt kunnskap om egen helse og behandling. Behandlere får tilgang til bedre samhandlingsverktøy. Helsenorge.no skal bidra til at innovative aktører og løsninger får innpass i det digitale helsetilbudet, på en måte som er brukervennlig og ivaretar personvernet