L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Tilgang på tvers - Kjernejournalprosjektets aktiviteter

Bent Larsen og Øyvind Øverland, Direktoratet for e-helse

13:10-13:40
13.03.201813:10 Marthina