L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

DEL 1: Kjernejournal

Øyvind Øverland, Bent A. Larsen og Erik Hedlund,
Direktoratet for E-helse. Tore Dundas, DIPS

13:10-13:40
13.03.201813:10 Marthina

Det vil bli gitt en beskrivelse av pågående utviklingsprosjekter i kjernejournal som inkluderer mulighet for å integrere dataelementer fra kjernejournals «kritisk informasjon» direkte i brukerflaten i DIPS. Videre  vil det bli gitt en oversikt over bruk av HelseID som gjør det mulig å benytte nasjonale registre som kjernejournal og eresept  med færre pålogginger . Du får også et innblikk i arbeidet med å gi innsyn i pasientens journaldokumenter på tvers av foretaksgrenser og behandlingsnivåer