L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Sesjon 3 - Pasientens e-helsetjeneste

Dag 2 - Delsesjoner

Tilgang på tvers - Kjernejournalprosjektets aktiviteter

13.03.2018 13:10Direktoratet for eHelse

13:10-13:40

DIS-prosjektet

13.03.2018 13:11Info kommer

13:50-14:20

Elektroniske brev / DIT HSØ

13.03.2018 13:12Info kommer

14:30-15:00

Benstrekk og besøk hos utstillere

13.03.2018 13:13Er du kaffetørst? Ta med deg koppen og slå av en prat hos utstillerne

15:00-15:30

Nasjonale pasientskjema

13.03.2018 13:14Info kommer

15:30-16:00

Info kommer

13.03.2018 13:15Vi jobber med programmet. Info kommer

16:10-17:20