L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Max Manus Talegjenkjenning i DIPS Arena – status og muligheter

Jacques Svarverud, Max Manus

13:45-14:15
13.03.201807:08 Marthina

Med talegjenkjenning kan du bruke stemmen til å fylle ut tekst og verdier i skjema og menyer direkte i DIPS Arena. Styr hele Arena med stemmen - hurtig og effektivt - uten bruk av mus og tastatur. Dette foredraget ser på status for løsningen og hvilke muligheter dette gir for klinikere fremover. Vi deler også erfaringer og fordeler med talegjenkjenning i strukturert journal fra andre land.