L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Sesjon 2 - Prosess- og beslutningsstøtte

Dag 3 - Delsesjoner

20 min benstrekk

17.04.2018 14:38Fyll opp kaffekoppen og ta deg en tur til utstillerne

10:10-10:50

Klinisk IKT i Nordlandssykehuset

17.04.2018 14:32Lars Eirik Hansen og Ida Fanghol, Nordlandssykehuset HF

11:30-12:00