L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Gjennomføring av psykisk helsevern

Berit Nanna Gardarsdottir Nygård, Jan Lorentzen, Eline Mosling, DIPS

13:10-13:40
13.03.201813:03 Marthina
  • Vedtaksoversikt
  • GAF
  • Endring og avslutning av tvangsmiddel
  • Skjermingsvedtak
  • Tvangsprotokoll
  • Overføring fra TO til TPH
  • Registrering av klage