L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Innleggelse og vedtaksregistrering

Eline Mosling og Berit Nanna Gardarsdottir, DIPS

12:30-13:00
13.03.201812:59 Marthina

Eline og Berit vil i dette tidsrommet gå gjennom følgende punkter

  • Pasientforløp psykiatri, innleggelse
  • MADRS, RUS, Registrering av tvang
  • Behandlingsplan
  • Legge inn pasient. Registrere vedtak, osv. Først innleggelse deretter gjør om til poliklinisk.