L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Overgang til Arena ved Diakonhjemmet sykehus

Prosjektleder DIPS og Diakonhjemmet

10:50 - 11:20
09.05.201810:27 Marthina

DIPS besluttet i slutten av 2016 å finne et pilotsykehus som kunne bli et utstillingsvindu for DIPS Arena, med det som mål å få til bred ibruktakelse av versjon 17.2 av Arena. Etter en utvelgelsesprosess ble vi enige med Diakonhjemmet sykehus om at de var en egnet kandidat. Et forprosjekt ble gjennomført i starten av året, og prosjekt er nå over i en gjennomføringsfase. I dette innlegget presenteres status og planer for pilotprosjektet.