L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

Overgang til Arena ved Diakonhjemmet sykehus

Annette Hole Sjøborg, DIPS, Kjersti Sletteng og Lasse Andreassen, Diakonhjemmet sykehus

10:50 - 11:20
09.05.201810:27 Marthina

DIPS besluttet i slutten av 2016 å finne et pilotsykehus som kunne bli et utstillingsvindu for DIPS Arena, med det som mål å få til bred ibruktakelse av versjon 17.2 av Arena. Etter en utvelgelsesprosess ble vi enige med Diakonhjemmet sykehus om at de var en egnet kandidat. Et forprosjekt ble gjennomført i starten av året, og prosjekt er nå over i en gjennomføringsfase. I dette innlegget presenteres status og planer for pilotprosjektet.