w

ÅRETS SAMARBEIDSPARTNERE

Her er en oversikt over våre samarbeidspartnere til årets DIPS-forum.

19.02.201815:33 Marthina

Disse møter du:

GULLPARTNER

Vi er en programvareutvikler og tjenesteleverandør for både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Våre løsninger følger megatrenden for helse IT der operative støttesystemer transformeres til strategiske innsatsfaktorer på lik linje med de medisinske disiplinene. Siden 2004 har Hospital IT utviklet programvare utelukkende dedikert helseapplikasjoner. I løpet av kort tid har vi etablert en økende markedsandel på 10% av markedet i Norge og over 500.000 mennesker sokner til områder der våre tjenester er dypt integrert i leveranse av helsetjenester.Vi leverer fullautomatisert velferdsteknologi på en utelukkende mobil og trådløs teknologiplattform. Våre løsninger er designet for massiv implementering av teknologi også på tvers av tjenesteområder, og alle løsninger betjenes av apper på smartmobiler. Videre har vi lykkes med å helintegrere løsningene våre med helsefaglige kjernesystemer som gjør at vi kan samle funksjonalitet i en flate.

Medanets modernizes, facilitates and supports the work of healthcare professionals by providing them mobile solutions to browse and record patient data in real-time at the bedside. This gives healthcare professionals more time for actual patient care instead of working at the computer, enabling safer and better quality of care. Medanets is the industry’s market leader in Finland and Sweden and solution is in use in more than 35 hospitals.

Raskeste vei til oppdatert journal er gjennom stemmen. Talegjenkjenning støtter og optimaliserer dokumentasjonsarbeidet, og gir helsepersonell øyeblikkelig tilgang på oppdatert informasjon. Et raskt og trygt behandlingsforløp for pasienten, og effektivt arbeidsflyt for alt helsepersonell. I Max Manus AS har vi mange års erfaring med taleteknologi. Vi gleder oss til fortsettelsen. Fremtiden er stemmen!

Imatis leverer velprøvde og innovative programvareløsninger til helse- og omsorgssektoren i Norge og internasjonalt. Vi tilbyr en lettvekts IKT-plattform med et omfattende utvalg av applikasjoner som knytter sammen mennesker, teknologi og prosesser og understøtter helhetlige forløp. Våre løsninger muliggjør sanntids informasjonsdeling og mobile arbeidsflytløsninger - og skaper en bedre hverdag for ansatte, pasienter og pårørende. Imatis har levert e-helseløsninger til norske og internasjonale sykehus og kommuner siden 2003. Vi har kunder i alle norske helseregioner, samt i Danmark, Sverige, Finland, Australia, Canada, Italia og Sveits. Våre løsninger dekker sykehus og kommuner sine behov for bl.a klinisk logistikk, flyt- og samhandlingsstøtte, selvbetjeningsløsninger for innsjekk og betaling, samt tilhørende støttefunksjoner. Løsningene er integrert med DIPS og en rekke andre systemer. Vi leverer også løsninger for avstandsoppfølging og samhandlingsstøtte mellom sykehus, pasienter, pårørende og primærhelsetjenesten. Gjennom omfattende samarbeid med kunder og forskningsinstitusjoner har vi over flere år dokumentert gode gevinster knyttet til kvalitet og effektivitet for våre kunder.

SØLVPARTNER

Våre løsninger er bygd på erfaring og er nøye tilpasset det komplekse offentlige regelverket. Derfor brukes våre løsninger av større virksomheter med strenge krav og komplekse behov. 
Skreddersydd for privat, statlig og kommunal sektor. Vi forstår norske forhold og liker å omtale oss selv som effektivitetseksperter.

      

Sem & Stenersen Prokom er et solid og lønnsomt selskap med offentlig sektor som kundegruppe. Våre viktigste forretningsområder er elektroniske skjemaløsninger, samtalerobot og portalløsninger. Nærmere 40 sykehus og klinikker, samt 200 kommuner og fylkeskommuner benytter i dag våre elektroniske løsninger. Vi har utviklet over 300 elektroniske blanketter ferdig integrert med DIPS Classic . I tillegg har vi utvikler mange skjema tilpasset DIPS ARENA

I over femti år har Vingmed AS forsynt norsk helsevesen med medisinsk teknisk utstyr. Våre nyeste produkter inngår i
en lukket legemiddelsløyfe. Ta kontakt med oss på stand under årets DIPS forum for å høre mer om hva vi har å tilby.

Se vår video om lukket legemiddelsløyfe

Deloitte er et av Norges største rådgivningsmiljøer til helsesektoren og en del av et globalt helsenettverk med tilgang til internasjonal erfaring og ekspertise. Vi har solid og bred kompetanse som omfatter helsefaglig-, teknisk- og økonomisk ekspertise. Vi lager også innovative løsninger ved hjelp av robotisk prosessautomatisering og kunstig intelligens til bruk i helsevesenet. Deloitte har spisskompetanse på hvordan EPJ kan understøtte pasientsikkerhet og effektive arbeidsprosesser i helseforetakene. Deloitte har et langsiktig partnersamarbeid med DIPS og har bidratt i alle større DIPS-innføringer

BRONSJEPARTNER
Confrere tilbyr videokonsultasjoner tilpasset behovene til fastleger og annet helsepersonell. Det er enkelt å bruke både for pasienten og deg, samtidig som Confrere oppfyller kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Det er ingenting du må installere for å komme i gang, og du kan bruke datamaskinen du har fra før. Confrere er enkelt å bruke sammen med andre systemer du allerede benytter deg av.
CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter som tilbyr selvrapportering og digital samhandling til sine pasienter. CheckWare er en klinisk eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet internettbehandling. Dette gir enklere pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser. CheckWare er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, St. Olavs Hospital, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Manchester Mental Health Trust.

VAR Healthcare er en oppdatert prosedyre- og kunnskapsbase for helsetjenesten. Beslutningstøtte er et kontinuerlig satsningsområde.. Det er lagt inn ICNP-koder (anbefalt terminologi) i prosedyrene for å støtte arbeids- og dokumentasjonsprosesser. VAR Healthcare har integrasjon med DIPS Classic og jobber med å videreutvikle en løsning med Arena. Kom til vår stand for en visning og en god fagprat

SPIDER er et planleggingsverktøy som brukes både i transportplanlegging og planlegging i hjemmetjenesten. I hjemmetjenesten får vi oppdragene fra journalsystemet Cosdoc og ressursene fra turnussystemet. Før hver vakt optimeres arbeidslistene automatisk. Optimeringen tar hensyn til alle viktige krav, som tidsvindu på besøket, lengden på oppdraget, krav til kompetanse og mange andre parametere. Planlegger får god oversikt over sin plan og kan i spesielle situasjoner justere planen manuelt med drag and drop. SPIDER gir oversikt/kontroll, og sikrer oppfølging av kvalitet og kompetanse. SPIDER bidrar til større kontinuitet ved at pasientene får besøk av færre pleiere.

Offentlig sektor har etablert en rekke åpne, gjenbrukbare løsninger som dekker typiske behov innen digitalisering, slik som innlogging, autentisering, registre, osv. Difi forvalter og utvikler ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Digital postkasse til innbyggere, eSignering, eFormidling og eInnsyn. Ved å ta i bruk de nasjonale fellesløsningene kan hver virksomhet rette oppmerksomheten mot sine faglige utfordringer, heller enn å bruke tid og krefter på å utvikle funksjonalitet andre etater allerede har laget. Nasjonale fellesløsninger bidrar derfor til å øke kvaliteten, og samtidig redusere kostnadene ved etablering og drift av gode digitale tjenester.

Procon Digital AS ble etablert i 1990, og har siden 1999 levert digitale selvbetjeningsløsninger basert på prinsippet praktisk digitalisering plassert der folk ferdes til en rekke ulike bransjer. Selskapet har siden 2005 levert sine digitale Pasientkiosker og løsninger til helsesektoren, og har nylig ferdigstilt leveranse til alle sykehus tilknyttet Helse Nord i samarbeid DIPS. Selskapets Pasientkiosker finner man også på et stort antall legekontorer over hele landet.

Siemens Healthineers bidrar til verdiskapning for aktører i helsevesenet ved å være en partner innen områder som presisjonsmedisin, optimalisering av helsetjenester, forbedring av pasientopplevelser og digitalisering av helsevesenet. Som en ledende aktør innen medisinsk teknologi, utvikler Siemens Healthineers digitale tjenester for helsesektoren med utgangspunkt i teknologi for medisinsk avstandsoppfølging, bildediagnostikk, laboratoriediagnostikk og bildeveiledet behandling.