L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

ÅRETS UTSTILLLERE

Her er en oversikt over utstillerne til årets DIPS-forum. Følg med - det kommer flere.

19.02.201815:33 Marthina

Disse møter du:

Deloitte er et av Norges største rådgivningsmiljøer til helsesektoren og er en del av et globalt helsenettverk som gir oss tilgang til internasjonal erfaring og ekspertise. Vi har solid og bred kompetanse som omfatter helsefaglig-, teknisk- og økonomisk ekspertise. Deloitte har spisskompetanse på hvordan EPJ kan understøtte pasientsikkerhet og effektive arbeidsprosesser i helseforetakene. Deloitte har et langsiktig partnersamarbeid med DIPS og har bidratt i alle større DIPS-innføringer siden 2003
Under DIPS-forum vil vi på vår stand vise frem DIPS Arena og den nye funksjonaliteten ved våre produkter. Vi står også beredt til å svare på  spørsmål som du måtte ha angående eksisterende eller nye produkter og vårt firma. I tillegg vil vi ha konkurranse med gode premier for besøkende på standen. Vi håper du tar turen innom, og ser frem til å snakke med deg!

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter som tilbyr selvrapportering og digital samhandling til sine pasienter. CheckWare er en klinisk eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet internettbehandling. Dette gir enklere pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser. CheckWare er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, St. Olavs Hospital, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Manchester Mental Health Trust.

Sem & Stenersen Prokom er et solid og lønnsomt selskap med offentlig sektor som kundegruppe. Våre viktigste forretningsområder er elektroniske skjemaløsninger og portalløsninger. Nærmere 40 sykehus og klinikker, samt 200 kommuner og fylkeskommuner benytter i dag våre elektroniske løsninger. Vi har utviklet over 300 elektroniske blanketter ferdig integrert med DIPS EPJ, som vi presenterer på vår stand. I tillegg utvikler vi nye skjema på ny skjemaplattform tilpasset ARENA.

Kreditorforeningen er leverandør av inkassotjenester til helsesektoren. Kreditorforeningen har fokus på automatisert sømløs kommunikasjon med reskontrosystemene, der vi ivaretar de strengeste krav til personvern. I saksbehandlingene legger vi vekt på en god dialog med pasientene der forståelse og fleksibilitet er nøkkelord. For oss er «inkasso mer enn penger».

Kreditorforeningen har i dag oppfølgning av alle ubetalte krav fra alle helseforetakene i Norge. Kreditorforeningen har kontorer i Steinkjer, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Arendal og Kongsvinger. På vår stand på DIPS-forum er vi tilgjengelig for en prat og vil vise fram våre nye nettbaserte kommunikasjonsløsninger.

VAR Healthcare (tidligere PPS) er Norges største prosedyrebibliotek​.

VAR Healthcare har fortsatt integrasjon med DIPS Classic og jobber med å videreutvikle en løsning med Arena. Vi bidrar til at helsepersonell gjør kloke beslutninger i en hektisk hverdag. Kom til vår stand for en visning og en god fagprat!

Vingmed leverer avansert medisinskteknisk utstyr til norske sykehus. Sammen med søsterselskapene i Sverige og Danmark, er Vingmed Gruppen en av Nordens største leverandører innen avansert medisinskteknisk utstyr og forbruksmateriell. De siste årene har vi satset stadig mer på medisinsk IKT. Under årets DIPS-forum ønsker vi å vise produkter for: - Løsninger for lukket medisinsløyfe


Medanets provides mobile solutions for clinicians. Our solutions are used in 18 Finnish hospitals and 20 health centers. More than 375 000 mobile filings are made each month improving caregiving quality and patient safety as well as saving thousands of hours for actual care work.

Betaling, fakturering, pasientoppfølging - gjort enkelt.

CrediCare leverer selvbetjente betalingsautomater til norske helsevirksomheter. Vår komplette løsning håndterer alt fra innsjekk, betaling, fakturering, betalingsoppfølging og inkasso, mens integrasjoner ivaretar sikker informasjonsflyt mellom journalsystem og CrediCare. Vi har lang erfaring med leveranse av betalingsautomater til legesenter, og har er en av leverandørene for selvbetjent inn- og utsjekk på Nordlandsykehuset.

CrediCare består av 40 engasjerte medarbeidere med ulike fagfelt og kompetanseområder som jobber sammen for å utvikle og levere de beste betalingsløsningene for helsevirksomheter, med mål om å forenkle hverdagen til helsepersonell.

Getinge utstiller i år INSIGHT og T-DOC.

INSIGHT setter en ny standard for IT verktøy i helsesektoren og bryter de tradisjonelle behovene for stadig å sitte ned foran en datamaskin.

INSIGHT sammenfletter alle aktiviteter og kommunikasjon knyttet til pasientens flyt gjennom sykehuset - med bruk av et banebrytende verktøy for klinikere!

INSIGHT sørger for at alle til enhver tid handler og planlegger ut fra den aktuelle status på tvers av organisasjon og avdelinger. Vi kaller det klinisk logistikk!

T-DOC kan med integrasjon til DIPS automatisere hele prosessen med bestilling avkomplett prosedyrevogn med instrumenter, implantater, forbruksvarer til alle planlagte operasjoner. La oss forklare hvordan T-DOC og INSIGHT kan forbedre arbeidsflyt og pasientsikkerhet i din organisasjon!

Max Manus er Skandinavias ledende leverandør av talegjenkjenning. Våre løsninger konverterer tale til tekst automatisk og er integrert med DIPS EPJ/RIS. Vi tilbyr gode administrasjons- og ledelsesverktøy for talegjenkjenning og digital diktering, konsulentbistand samt kurs og opplæring. Besøk oss på stand og få vite hvordan ditt foretak kan lykkes med å hente ut gevinstene ved innføring av talegjenkjenning.​​