L

For spørsmål om konferansen kan du kontakte Markedsrådgiver Marthina på:

E-post: mso@dips.no
Tlf: 452 40 971

Arrangementkomiteen 2018 består av:

Markedsdirektør Karl Arne Jespersen
Økonomisjef Elin Jørgensen
Senior Kundeansvarlig Stine Høidahl Lundbakk
Markedsrådgiver Marthina Sørli.w

ÅRETS UTSTILLLERE

Her er en oversikt over utstillerne til årets DIPS-forum. Følg med - det kommer flere.

18.04.201810:56 Tore Olsen

Disse møter du:

Deloitte er et av Norges største rådgivningsmiljøer til helsesektoren og er en del av et globalt helsenettverk som gir oss tilgang til internasjonal erfaring og ekspertise. Vi har solid og bred kompetanse som omfatter helsefaglig-, teknisk- og økonomisk ekspertise. Deloitte har spisskompetanse på hvordan EPJ kan understøtte pasientsikkerhet og effektive arbeidsprosesser i helseforetakene. Deloitte har et langsiktig partnersamarbeid med DIPS og har bidratt i alle større DIPS-innføringer siden 2003

Under DIPS-forum vil vi på vår stand vise frem DIPS Arena og den nye funksjonaliteten ved våre produkter. Vi står også beredt til å svare på  spørsmål som du måtte ha angående eksisterende eller nye produkter og vårt firma. I tillegg vil vi ha konkurranse med gode premier for besøkende på standen. Vi håper du tar turen innom, og ser frem til å snakke med deg!

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter som tilbyr selvrapportering og digital samhandling til sine pasienter. CheckWare er en klinisk eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet internettbehandling. Dette gir enklere pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser. CheckWare er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, St. Olavs Hospital, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Manchester Mental Health Trust.

Sem & Stenersen Prokom er et solid og lønnsomt selskap med offentlig sektor som kundegruppe. Våre viktigste forretningsområder er elektroniske skjemaløsninger og portalløsninger. Nærmere 40 sykehus og klinikker, samt 200 kommuner og fylkeskommuner benytter i dag våre elektroniske løsninger. Vi har utviklet over 300 elektroniske blanketter ferdig integrert med DIPS EPJ, som vi presenterer på vår stand. I tillegg utvikler vi nye skjema på ny skjemaplattform tilpasset ARENA.

Kreditorforeningen er leverandør av inkassotjenester til helsesektoren. Vi har fokus på automatisert sømløs kommunikasjon med reskontrosystemene, der vi ivaretar de strengeste krav til personvern. I saksbehandlingene legger vi vekt på en god dialog med pasientene der forståelse og fleksibilitet er nøkkelord. For oss er «inkasso mer enn penger». Kreditorforeningen har i dag oppfølgning av alle ubetalte krav fra alle helseforetakene i Norge. Kreditorforeningen har kontorer i Steinkjer, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Arendal og Kongsvinger. På vår stand på DIPS-forum er vi tilgjengelig for en prat og vil vise fram våre nye nettbaserte kommunikasjonsløsninger.


VAR Healthcare (tidligere PPS) er Norges største prosedyrebibliotek​. VAR Healthcare har fortsatt integrasjon med DIPS Classic og jobber med å videreutvikle en løsning med Arena. Vi bidrar til at helsepersonell gjør kloke beslutninger i en hektisk hverdag. Kom til vår stand for en visning og en god fagprat!

Vingmed leverer avansert medisinskteknisk utstyr til norske sykehus. Sammen med søsterselskapene i Sverige og Danmark, er Vingmed Gruppen en av Nordens største leverandører innen avansert medisinskteknisk utstyr og forbruksmateriell. De siste årene har vi satset stadig mer på medisinsk IKT. Under årets DIPS-forum ønsker vi å vise produkter for: - Løsninger for lukket medisinsløyfe


Medanets provides mobile solutions for clinicians. Our solutions are used in 18 Finnish hospitals and 20 health centers. More than 375 000 mobile filings are made each month improving caregiving quality and patient safety as well as saving thousands of hours for actual care work.

Betaling, fakturering, pasientoppfølging - gjort enkelt. CrediCare leverer selvbetjente betalingsautomater til norske helsevirksomheter. Vår komplette løsning håndterer alt fra innsjekk, betaling, fakturering, betalingsoppfølging og inkasso, mens integrasjoner ivaretar sikker informasjonsflyt mellom journalsystem og CrediCare. Vi har lang erfaring med leveranse av betalingsautomater til legesenter, og har er en av leverandørene for selvbetjent inn- og utsjekk på Nordlandsykehuset. CrediCare består av 40 engasjerte medarbeidere med ulike fagfelt og kompetanseområder som jobber sammen for å utvikle og levere de beste betalingsløsningene for helsevirksomheter, med mål om å forenkle hverdagen til helsepersonell.

Procon Digital AS utvikler og leverer digitale selvbetjeningsløsninger gjennom bruk av selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer plassert der folk ferdes, og selskapets produkter og løsninger finner man bl.a. på mange helseforetak og legekontorer over hele landet. Selskapet har siden 1999 levert selvbetjente, interaktive informasjons- og kommunikasjonsløsninger til mange bransjer, og selskapet fremstår som en kompetansefabrikk innen ulike digitale selvbetjeningsløsninger. Procon Digital har utviklet mange ulike konseptløsninger for bl.a. banker, kommuner, helsesektoren, retail, samferdsel og turisme/reiseliv basert på prinsippet med informasjon som ferskvare, og der selskapet stadig har satt nye standarder for tilgjengelighet.


Getinge utstiller i år INSIGHT og T-DOC. INSIGHT setter en ny standard for IT verktøy i helsesektoren og bryter de tradisjonelle behovene for stadig å sitte ned foran en datamaskin. INSIGHT sammenfletter alle aktiviteter og kommunikasjon knyttet til pasientens flyt gjennom sykehuset - med bruk av et banebrytende verktøy for klinikere! INSIGHT sørger for at alle til enhver tid handler og planlegger ut fra den aktuelle status på tvers av organisasjon og avdelinger. Vi kaller det klinisk logistikk! T-DOC kan med integrasjon til DIPS automatisere hele prosessen med bestilling avkomplett prosedyrevogn med instrumenter, implantater, forbruksvarer til alle planlagte operasjoner. La oss forklare hvordan T-DOC og INSIGHT kan forbedre arbeidsflyt og pasientsikkerhet i din organisasjon!

Max Manus er Skandinavias ledende leverandør av talegjenkjenning. Våre løsninger konverterer tale til tekst automatisk og er integrert med DIPS EPJ/RIS. Vi tilbyr gode administrasjons- og ledelsesverktøy for talegjenkjenning og digital diktering, konsulentbistand samt kurs og opplæring. Besøk oss på stand og få vite hvordan ditt foretak kan lykkes med å hente ut gevinstene ved innføring av talegjenkjenning.​​

Telenor arbeider hver dag for å koble våre kunder til det som betyr mest for dem. Å knytte verden tettere sammen har vært kjernen i vår virksomhet i mer enn 160 år.  Ansvarlig forretningsvirksomhet og en ambisjon om å bygge og styrke de samfunnene vi er tilstede i er grunnleggende målsettinger for vår virksomhet.

EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste- og programvareselskap med mer enn 10.000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Selskapet hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 mrd og 8.500 ansatte i 9 land. Helse er et strategisk satsningsområde for EVRY og selskapet leverer både kliniske og administrative systemer, samt et bredt spekter tjenester for prosjekt, innføring, forvaltning og drift. I tillegg har EVRYs kliniske og tekniske applikasjonsspesialister en grunnleggende forståelse for klinikernes hverdag og deres behov for prosess- og beslutningsstøtte. Eksempler på leveranser i Norge er blant annet kurve- og legemiddelløsning i Helse Sør Øst og Helse Nord, forvaltning og drift av den nasjonale e-resept-løsningen og drifts- og forvaltningstjenester til Helse Midt og Diakonhjemmet. EVRY har gjennom mange år bygget opp solid erfaring i store endringsprosjekter i sektoren - og har også etablert et bredt spekter av partnere. Dette gjør det enklere å velge riktige løsninger for enkeltkundenes spesifikke behov.

Cefalon AS tilbyr kurs for helsepersonell. Selskapet ble stiftet i 2014 og siden oppstart har vi hatt mange personer som har gått på kurs hos oss. Vi leverer kurs til offentlige og private helseinstitusjoner, studenter, NAV og deltagere hos Arbeids- og inkluderingsbedrifter. Cefalon AS samarbeider med ulike leverandører som System X, DIPS, Oslo Universitetssykehus, International language school og NKI.

Oracle er verdens største leverandør av IT til bedrifter og organisasjoner. Helse er et strategisk satsningsområde og eksempler på kunder i Norge er Helse Sør Øst og Helse Vest som bruker Oracles økonomisystemer. Vår partner Accenture benytter Oracles mellomvare og sikkerhetsløsninger i Kjernejournalprosjektet utviklet for Helsedirektoratet.  DIPS har standardisert på Oracle database og analyseverktøy og har dokumentert høyest mulig ytelse på Oracles Exa systemer (Engineered systems). Oracle leverer også teknologi i forhold til IoT (Internet of Things), Big Data og analyse - som allerede er tatt i bruk i medisinsk forskning, pasientovervåkning og økonomistyring. Micros-Fidelio har via oppkjøp blitt en del av Oracle. De er markedets ledende leverandør av IT til overnattings- og serveringsbedrifter. De kan skilte med leveranser til flere pasienthotell både i  Helse Sør Øst og Helse Nord

 EHiN er Norges ledende konferanse for digitalisering av helsesektoren og holdes i år fra 13.november - 14. november i Oslo Spektrum. EHiN har som mål å løfte e-helse i Norge og Norge som e-helsenasjon. Se info om program på www.ehin.no